GAN – Mạng sáng tạo đối nghịch

Mạng sáng tạo đối nghịch (Generative Adversarial Network) với tên ngắn phổ biến GAN là một lớp các mô hình sinh mẫu sử dụng các kiến trúc học sâu. Mô hình sinh là một bài toán trong học máy liên quan đến việc tự động phát hiện và học các mẫu phổ biến trong dữ … Đọc tiếp

ResNet – Mạng học sâu đúng nghĩa

ResNet (viết tắt của residual network), là mạng học sâu nhận được quan tâm từ những năm 2012 sau cuộc thi LSVRC2012 và trở nên phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy. ResNet khiến cho việc huấn luyện hàng trăm thậm chí hàng nghìn lớp của mạng nơ ron trở nên khả thi và … Đọc tiếp

Phần 1: Phân loại Naive Bayes (Lý thuyết)

Trong bài này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thuật toán cơ bản của phương pháp Supervised Learning (Học có giám sát) là thuật toán phân loại Naive Bayes. Bài viết được chia làm hai phần: phần đầu ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của thuật toán Naive Bayes và … Đọc tiếp