Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh là Natural Language Processing, viết tắt là NLP là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Xử lý ngôn ngữ tự nhiên," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/09/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →