Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

« Quay trở lại Từ điển

Tiếng Anh là Natural Language Processing, viết tắt là NLP là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.

« Quay trở lại Từ điển