Bài tập Python Cấp độ 1 – Làm quen với Python

Python hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Bên cạnh đó, đây là ngôn ngữ hỗ trợ rất tốt cho việc lập trình các mô hình giải quyết bài toán trong Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn loạt bài tập Python có kèm code mẫu. Đây là các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó để các bạn có thể tiện luyện tập. Hãy cùng bắt đầu với Bài tập Python Cấp độ 1.

Bài 1

In toàn bộ các số chẵn từ 1000 đến 2000.

even_numbers=[]
for i in range(1000, 2001):
  if (i%2=0):
    even_numbers.append(str(i))
print (','.join(even_numbers))

Bài 2

Nhập một số, in ra giai thừa của số đó. Lưu ý: Không sử dụng vòng lặp trong bài tập này.

x=int(input("Nhập số cần tính giai thừa:"))
def fact(x):
  if x == 0:
   return 1
  return x * fact(x - 1)
print (fact(x))

Bài 3

Nhập một số n, hãy tạo ra dictionary chứa các phần tử dạng i:i*2 với (i chạy từ 1 đến n) và in ra dictionary đó. Ví dụ với n là 3 thì đầu ra sẽ là: {1: 2, 2: 4, 3: 6}

n=int(input("Nhập vào một số:"))
d=dict()
for i in range(1,n+1):
 d[i]=i*i

print (d)

Bài 4

Nhập vào một dãy số ngăn cách bởi dấu phẩy, hãy tạo và in ra một list và một tuple từ các số đó. Sự khác nhau giữa listtuple là gì?

values=input("Nhập vào các giá trị:")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print (t)

Bài 5

Viết hàm tính giá trị bình phương một số. Lưu ý: phải sử dụng toán tử **

def square(x): 
 return x ** 2
print (square(2))
print (square(3))

Bài 6

Định nghĩa một class đơn giản để biểu diễn một đàn gà. Trong đó có 2 phương thức:

 • getChickenNumber: để nhận số lượng con gà người dùng nhập vào
 • countChikenLegs: để in ra số chân gà của đàn gà đó
class HerdOfChicken(object):
  def __init__(self):
    self.n = 0

  def getChickenNumber(self):
    self.n = int(input("Nhập số lượng gà:"))
  def countChikenLegs(self):
    print (self.n*2)

herd = HerdOfChicken()
herd.getChickenNumber()
herd.countChikenLegs()

Sau bài tập Python cấp độ 1, xin mời các bạn đến với bài tập Python cấp độ 2. Để có thêm kiến thức, các bạn có thể đăng ký nhận ebook về python miễn phí tại đây.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Bài tập Python Cấp độ 1 – Làm quen với Python," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/04/2019, URL: https://trituenhantao.io/lap-trinh/bai-tap-python-cap-do-1/, Ngày truy cập: 19/05/2024.