Lộ trình học Python từ con số 0 (Phần 1)

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay. Theo nhà sáng lập, Guido van Rossum, Python là: “high-level programming language, and its core design philosophy is all about code readability and a syntax which allows programmers to express concepts in a few lines of code.” Wlikipedia Còn đối với tôi, Python là một … Đọc tiếp

Cú pháp giản lược của Python

Python hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Bên cạnh những ưu điểm về hiệu quả tính toán, Python còn cho phép người dùng lập trình với những cú pháp rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. Với các cú pháp giản lược của Python, bạn có thể viết được nhiều hơn … Đọc tiếp