Cú pháp giản lược của Python

Python hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Bên cạnh những ưu điểm về hiệu quả tính toán, Python còn cho phép người dùng lập trình với những cú pháp rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. Với các cú pháp giản lược của Python, bạn có thể viết được nhiều hơn với ít câu lệnh hơn.

Sử dụng lambda định nghĩa hàm

Câu lệnh lambda rất hữu ích để viết các hàm trong một dòng mà không đặt tên. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

>>> foo = lambda a: a+3
>>> foo(3)
6
>>> foo(8)
11
>>>
>>>

Định nghĩa và gọi lambda trong một dòng

Bạn có thể định nghĩa lambda và gọi hàm vừa định nghĩa trong một dòng. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

>>> (lambda a: a+3)(8)
11
>>> (lambda x: x**x)(3)
27
>>>
>>>

Sử dụng List Comprehension

Đây là tính năng tuyệt vời của Python giúp bạn giảm được nhiều dòng code. Bạn sẽ tạo được một danh sách với các phần tử được chỉ định chỉ trong 1 dòng. Cú pháp của List Comprehension như sau:

L = [mapping-expression for element in source-list if filter-expression]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

Code không sử dụng List Comprehension:

>>> result = []
>>> for i in range(10):
...  if i%2 == 0:
...    result.append(i)
... 
>>> print result
[0, 2, 4, 6, 8]

Code sử dụng List Comprehension:

>>> [i for i in range(10) if i%2==0]
>>> [0, 2, 4, 6, 8]

Sử dụng Dict Comprehension

Tương tự với List Comprehension, Dict Comprehension giúp bạn tạo từ điển và giảm thiểu được nhiều dòng code với cú pháp như sau:

{key:value for element in source-list if filter-expression }

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

Code không sử dụng Dict Comprehension:

>>> l = ['orange', 'mango', 'apple']
>>> 
>>> d = {}
 
>>> for i in l:
...  d[i.upper()] = 1
... 
>>> 
>>> d
{'ORANGE': 1, 'MANGO': 1, 'APPLE': 1}

Code sử dụng Dict Comprehension:

>>> l = ['orange', 'mango', 'apple']
>>> {i.upper(): 1 for i in l}
{'ORANGE': 1, 'MANGO': 1, 'APPLE': 1}

Sử dụng Set Comprehension

Tương tự Dict Comprehension, bạn có thể sử dụng Set Comprehension với cú pháp như sau:

{i.upper() for i in l}

Sử dụng If Else giản lược

Bạn có thể sử dụng If Else giản lược để có được mã nguồn gọn gàng hơn với cú pháp:

if-expression if (condition) else else-expression 

Cú pháp trên có hiệu lực tương tự đoạn code sau:

if condiction:
  if-expression
else:
  else-expression

Hi vọng thông qua bài này, các bạn đã nắm được cú pháp giản lược của Python. Để có thêm kiến thức, các bạn có thể đăng ký nhận ebook về python miễn phí tại đây.