OpenAI GPT-4o: Những Cập Nhật Quan Trọng

OpenAI vừa công bố Chat-GPT 4o, là cập nhật lớn nhất cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với nhiều tính năng mới như giọng nói và video, hứa hẹn sẽ giảm thiểu “ma sát” giữa con người và máy móc OpenAI vừa ra mắt GPT-4o, một phiên bản cập nhật quan trọng của mô … Đọc tiếp

Cấy ghép chip não và “siêu nhân” ngoài đời thực

Bệnh nhân được cấy ghép chip não Neuralink đầu tiên đã có thể di chuyển chuột máy tính chỉ bằng suy nghĩ. Giải pháp này mở ra khả năng giúp con người đồng bộ với máy móc, tránh bị trí tuệ nhân tạo vượt mặt và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến … Đọc tiếp