Những Điểm Chính Bạn Cần Biết Về Quy Tắc Đạo Đức Xuất Bản Mới của ACL

Tìm hiểu những điểm chính về Quy tắc đạo đức xuất bản mới của ACL, được phê duyệt vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quy trình xuất bản.

Nếu bạn là nhà nghiên cứu, sinh viên, hoặc chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học máy tính, chắc chắn bạn không còn xa lạ gì với Hiệp hội Ngôn ngữ Máy tính (ACL) – một trong những tổ chức nghiên cứu và xuất bản hàng đầu trên thế giới. Việc xuất bản bài nghiên cứu của bạn trên các hội nghị và tạp chí thuộc ACL không chỉ là niềm tự hào mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khoa học của bạn.

Các Nguồn Tham Khảo Chính

Quy tắc này được xây dựng dựa trên nhiều nguồn uy tín, bao gồm:

Chính sách của IEEE

Chính sách của ACM

– Quy tắc năm 2023 của ACL

– Chính sách năm 2024 của COLM

Hướng dẫn của Ủy ban về Đạo đức Xuất bản (COPE)

– Các chính sách khác từ USENIX

Các Khái Niệm Chính

Để bạn dễ hiểu hơn về các điều khoản trong quy tắc mới, dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng:

– Reviewer (Người thẩm định): Người viết đánh giá các bản thảo gửi cho các hội nghị hoặc tạp chí của ACL.

– Editor (Biên tập viên): Người quyết định xem một bản thảo có được chấp nhận, từ chối hay cần chỉnh sửa.

– Convener (Người tổ chức): Người sắp xếp các cuộc họp hoặc hội nghị.

– Author (Tác giả): Bất kỳ ai được liệt kê là tác giả của một bài viết nộp.

– Works (Các tác phẩm): Bao gồm bài viết, phụ lục, thuyết trình, mã nguồn, tập dữ liệu, v.v.

– Generative tools (Công cụ sáng tạo): Công cụ tạo văn bản và hình ảnh, ví dụ như các công cụ AI tạo nội dung.

Phạm Vi Áp Dụng

Quy tắc này áp dụng cho tất cả các tác phẩm được nộp, xem xét, xuất bản hoặc thuyết trình tại các hội nghị, hội thảo của ACL.

Các Quy Định Nổi Bật trong Quy tắc đạo đức xuất bản mới của ACL

Conflicts of Interest (Xung đột lợi ích)

Tất cả tác giả, người thẩm định và biên tập viên phải tiết lộ tất cả các mối quan hệ có thể tạo ra xung đột lợi ích vào thời điểm nộp bài.

Authorship (Tác quyền)

Tuân thủ các nguyên tắc của Công ước Vancouver về Tác quyền, ACL yêu cầu:

– Đóng góp đáng kể vào việc thiết kế hoặc thu thập, phân tích dữ liệu.

– Viết hoặc chỉnh sửa bài viết với nội dung trí tuệ quan trọng.

– Phê duyệt cuối cùng phiên bản sẽ được xuất bản.

– Đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của bài viết.

Generative Assistance in Authorship (Hỗ trợ sáng tạo trong tác quyền)

Generative AI (công cụ AI sáng tạo) không được liệt kê làm tác giả. Việc sử dụng công cụ này phải được tiết lộ trong phần Acknowledgements (Lời cảm ơn).

Plagiarism (Đạo văn)

Đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận và bị coi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Xuất Bản Khoa Học trên Các Tạp Chí Hàng Đầu như ACL

Việc xuất bản bài nghiên cứu của bạn trên các tạp chí và hội nghị của ACL không chỉ là cơ hội để bạn chia sẻ công trình nghiên cứu với cộng đồng khoa học mà còn là cách để bạn xây dựng uy tín và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được điều này, việc tuân thủ tuyệt đối các quy tắc đạo đức xuất bản là điều không thể thiếu. Các quy tắc này giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tính nghiêm túc trong quá trình duyệt bài, xuất bản khoa học.

Kết Luận về Những điểm chính về Quy tắc đạo đức xuất bản mới của ACL

Hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả các quy định này khi tham gia xuất bản tại các hội nghị, hội thảo của ACL. Việc tuân thủ đúng quy tắc đạo đức xuất bản sẽ giúp bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong quy trình xuất bản khoa học, đồng thời nâng cao chất lượng và uy tín của công trình nghiên cứu của bạn.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích và muốn cập nhật thêm thông tin mới nhất về lĩnh vực này, đừng quên thường xuyên truy cập https://trituenhantao.io và chia sẻ bài viết với những người quan tâm!