Chính sách bảo mật

Chúng tôi thiết lập những nguyên tắc về quyền riêng tư phù hợp với tất cả những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của trituenhantao.io. Những nguyên tắc này là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân sự của chúng tôi trong việc đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn riêng tư, an toàn và bảo mật. Các cam kết về quyền riêng tư và bảo mật của trituenhantao.io bao gồm:

  1. Tôn trọng người dùng cũng như quyền riêng tư của người dùng thông qua việc cân nhắc cẩn thận về những dữ liệu được thu thập, cách sử dụng và bảo vệ những dữ liệu đó.
  2. Nêu rõ ràng và đầy đủ những dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập. Để đảm bảo tính minh bạch, chúng tôi cung cấp những thông tin dễ truy cập, dễ hiểu và dễ áp dụng.
  3. Không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ ai.
  4. Cung cấp cơ chế để người dùng dễ dàng kiểm soát quyền riêng tư.
  5. Tích hợp các công nghệ bảo mật cao, an toàn trong sản phẩm của chúng tôi.