xAI

« Quay trở lại Từ điển

xAI (viết tắt của Explainable AI) là thuật ngữ để nói về các hệ trí tuệ nhân tạo có thể mô tả mục đích, lý do và quá trình ra quyết định của nó theo cách mà người bình thường có thể hiểu được

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"xAI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 07/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/xai/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển