Bài tập Python – Cấp độ 2 – Thử thách code trong 1 dòng

Tiếp nối bài Các bài tập Python cấp độ 1, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn bài tập python cấp độ 2. Trong loại bài tập này, các bạn hãy cố gắng sử dụng các cú pháp giản lược của python. Các chương trình trong cấp độ này có thể được viết bằng 1 dòng code.

Bài 1

Viết chương trình, cho phép người dùng nhập vào một dãy số cách nhau bằng dấu phẩy. In ra tổng của các số đã nhập.

Ví dụ, với dãy đầu vào là 1,2,3,4,5 thì tổng được in ra là 15

print(sum([int(x) for x in input("Nhập dãy số cần tính tổng ").split(',')]))

Bài 2

Viết chương trình, cho người dùng nhập vào một xâu. In ra xâu đã nhập với tất cả các ký tự được viết hoa.

Ví dụ khi nhập xâu “Hôm nay tôi hạnh phúc” thì kết quả in ra là “HÔM NAY TÔI HẠNH PHÚC”

(lambda a: a.upper())(input())

Bài 3

Viết chương trình, cho người dùng nhập vào một dãy số cách nhau bằng khoảng trắng. In ra danh sách chứa các số đó theo thứ tự tăng dần với các phần tử trùng lặp bị loại bỏ.

Ví dụ:

INPUT: 12 3 4 43 95 37 40 85

OUTPUT: [3, 4, 12, 37, 40, 43, 85, 95]

print(sorted(list(set([int(x) for x in input("Nhập dãy số: ").split(" ")]))))

Bài 4

Nhập vào một dãy số nhị phân ngăn cách bởi dấu phẩy, in ra tổng của chúng trong hệ 16.

Ví dụ:

INPUT: 11100,10101,10001,1000000

OUTPUT: 0x82

print(hex(sum([int(x,2) for x in input("Nhập dãy số nhị phân cần tính ").split(',')])))

Bài 5

Viết chương trình, cho nhập vào một số, in ra số chữ số của số vừa nhập.

Ví dụ:

INPUT: 4327897457386923405430

OUTPUT: 22

print(len(input("Nhập một số: "))) #Khá đơn giản phải không nào?

Bài 6

Nhập vào một dãy số nguyên cách nhau bằng dấu phẩy, in ra giá trị lớn nhất của dãy số đó. Hi vọng bạn sẽ làm được bài này mà không phải suy nghĩ nhiều.

Ví dụ:

INPUT: 19,238,45,1929,232,639

OUTPUT: 1929

max(*map(int,input("Nhập dãy số cần tìm max: ").split(',')))

Để có thêm kiến thức về python, các bạn có thể đăng ký nhận ebook về python miễn phí tại đây.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Bài tập Python – Cấp độ 2 – Thử thách code trong 1 dòng," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 03/05/2019, URL: https://trituenhantao.io/lap-trinh/bai-tap-python-cap-do-2-thu-thach-code-trong-1-dong/, Ngày truy cập: 19/05/2024.