encoder

« Quay trở lại Từ điển

Bộ mã hóa trong kiến trúc sử dụng bộ mã hóa và bộ giải mã, thường thấy trong các mô hình seq2seq. Encoder mã hóa chuỗi đầu vào thành một biểu diễn gọi là “vectơ ngữ cảnh”. Vectơ này được Decoder sử dụng để sinh chuỗi đầu ra.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"encoder," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/encoder/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển