encoder-decoder

Kiến trúc sử dụng bộ mã hóa và bộ giải mã, thường thấy trong các mô hình seq2seq

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"encoder-decoder," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/encoder-decoder/, Ngày truy cập: 07/04/2020.Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →