Gradient

« Back to Glossary Index

Gradient (độ dốc) là véc tơ biểu diễn tốc độ thay đổi của hàm. Các thành phần của Gradient là đạo hàm riêng theo các biến độc lập của hàm. [Xem thêm]

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Gradient," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/gradient/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →