SVR

« Quay trở lại Từ điển

SVR (Support Vector Regression) là một mô hình hồi quy sử dụng thuật toán Support Vector Machine (SVM, một thuật toán phân loại) để dự đoán giá trị của một biến liên tục.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SVR," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/svr/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển