SVR

« Back to Glossary Index

SVR (Support Vector Regression) là một mô hình hồi quy sử dụng thuật toán Support Vector Machine (SVM, một thuật toán phân loại) để dự đoán giá trị của một biến liên tục.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SVR," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/svr/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →