Deep Learning

« Quay trở lại Từ điển

Deep Learning (học sâu) là một lĩnh vực của học máy liên quan đến các thuật toán lấy cảm hứng từ cấu trúc và chức năng của bộ não được gọi là mạng lưới thần kinh nhân tạo.

« Quay trở lại Từ điển