Nơ ron

« Quay trở lại Từ điển

Một nơ ron hay tế bào thần kinh nhân tạo (còn được gọi là perceptron) là một hàm toán học. Nó là tổng của một hoặc nhiều yếu tố đầu vào được nhân với các trọng số. Giá trị này sau đó được chuyển đến một hàm phi tuyến tính, được gọi là hàm kích hoạt, để trở thành đầu ra của nơ ron.

« Quay trở lại Từ điển