Token

NLP – Một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự được ánh xạ làm đầu vào cho các mô hình trong NLP. Trong word embedding, token là chuỗi các ký tự liền kề giữa hai khoảng trắng hoặc giữa dấu cách và dấu chấm. Blockchain – Token là một loại tài sản kỹ thuật số … Đọc tiếp

QA

Question Answering – Trả lời câu hỏi là một vấn đề nghiên cứu trong NLP. Mặc dù là một trong những lĩnh vực nghiên cứu lâu đời nhất, QA có ứng dụng trong rất nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn như truy xuất thông tin và trích xuất thực thể.

Language Model

Mô hình ngôn ngữ là phân phối xác suất trên các chuỗi từ hoặc ký tự. Mô hình này có thể giúp dự đoán từ hoặc ký tự tiếp theo trong một chuỗi các từ hoặc ký tự. Mô hình ngôn ngữ sử dụng mạng nơ ron có kết quả nổi bật hơn so với … Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng GloVe

Chúng tôi đã có nhiều bài viết về Word Embedding hay các phương pháp Véc tơ hóa văn bản (các bạn có thể xem tại đây). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nạp các véc tơ đã được huấn luyện của GloVe để có thể sử dụng trong các mô hình học máy. GloVe … Đọc tiếp

Chatbot là gì? Tại sao cần Chatbot?

Gần đây, các công cụ mới được thiết kế để đơn giản hóa tương tác giữa con người và máy tính là những Chatbot hay Trợ lý ảo. Vậy Chat bot là gì? Nó có thể hỗ trợ con người như thế nào? Hãy cũng khám phá qua bài viết này. Chính xác thì Chatbot … Đọc tiếp

Các thuật ngữ tiếng Anh trong Trí tuệ nhân tạo

Để hiểu được cặn kẽ các thông tin được trình bày về Trí tuệ nhân tạo trong blog này, chúng ta cần hiểu được những thuật ngữ tiếng Anh. Đôi khi việc dịch các thuật ngữ này ra tiếng Việt thậm chí sẽ làm các thuật ngữ khó hiểu hơn. Các thuật ngữ này sẽ … Đọc tiếp