QA

« Quay trở lại Từ điển

Question Answering – Trả lời câu hỏi là một vấn đề nghiên cứu trong NLP. Mặc dù là một trong những lĩnh vực nghiên cứu lâu đời nhất, QA có ứng dụng trong rất nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn như truy xuất thông tin và trích xuất thực thể.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"QA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/qa/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển