Word embedding

« Quay trở lại Từ điển

Word embedding là một trong những phương pháp biểu diễn phổ biến nhất của từ vựng làm đầu vào cho các mô hình học máy. Nó có khả năng nắm bắt ngữ cảnh của một từ trong tài liệu, sự tương đồng về ngữ nghĩa và cú pháp so với các từ khác. [Tìm hiểu thêm]

« Quay trở lại Từ điển