Word embedding

« Back to Glossary Index

Word embedding là một trong những phương pháp biểu diễn phổ biến nhất của từ vựng làm đầu vào cho các mô hình học máy. Nó có khả năng nắm bắt ngữ cảnh của một từ trong tài liệu, sự tương đồng về ngữ nghĩa và cú pháp so với các từ khác. [Tìm hiểu thêm]

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Word embedding," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/word-embedding/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →