Bài 7: Thuật toán Perceptron

Giới thiệu về Perceptron Perceptron là một trong những thuật toán học máy đầu tiên và đơn giản nhất, được Frank Rosenblatt phát minh vào năm 1957. Nó được thiết kế như một mô hình phân loại nhị phân, nghĩa là dự đoán một trong hai lớp có thể xác định. Mặc dù đơn giản, … Đọc tiếp

Bài 4: K-means Clustering

K-means Clustering là một thuật toán phân cụm cổ điển và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học dữ liệu như phân loại khách hàng, xử lý ảnh, giảm chiều dữ liệu, và phát hiện outlier. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán … Đọc tiếp