Xe tự lái gợi ý các xung đột về quy tắc đạo đức

Xe tự lái sẽ sớm phải đưa ra những quyết định mang tính đạo đức khi nó trở nên phổ biến. Trong trường hợp phải lựa chọn mạng sống của những người liên quan, đâu là một lựa chọn có đạo đức. Bàn luận về vấn đề này, chúng ta thấy được chính những xung … Đọc tiếp

AlphaGo đánh bại kiện tướng cờ vây

Trí tuệ nhân tạo đang cho thấy sự phát triển vũ bão trong những năm gần đây. Một trong những bước ngoặt của AI là việc liên tục chiến thắng con người trong nhiều lĩnh vực yêu cầu tư duy chiến thuật logic. AlphaGo của DeepMind đã đánh bại kiện tướng cờ vây của Châu … Đọc tiếp

Hướng dẫn Fine-Tuning BERT với PyTorch

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng BERT với thư viện PyTorch để fine-tuning (tinh chỉnh) mô hình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, bài viết sẽ chỉ cho bạn ứng dụng thực tế của transfer learning trong NLP để tạo ra các mô hình hiệu suất cao với … Đọc tiếp

Machine learning phân tích dữ liệu để giảm rủi ro tín dụng.

Rủi ro tín dụng là một trong một trong những thách thức tài chính quan trọng nhất xuất hiện trong hệ thống ngân hàng. Cho đến nay rất nhiều người cho vay chậm trễ trong việc tận dụng Intel® Performance Libraries để dự đoán phân chia rủi ro tín dụng.  Mặc dù theo báo cáo … Đọc tiếp