Chuyển đổi số

« Back to Glossary Index

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động của tổ chức giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Chuyển đổi số," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/chuyen-doi-so/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →