Phân tích tình cảm trong NLP

Phân tích tình cảm là gì? Bạn có tin chiếc máy tính khô khan bạn hay sử dụng có thể hiểu được cảm xúc của con người không? Chúng có thể thật đấy. Trong bài này, hãy cùng trituenhantao.io tìm hiểu về ngôn ngữ tự nhiên và phân tích tình cảm – cách mà máy … Đọc tiếp

NLP

Natural language processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực của khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và con người thông qua ngôn ngữ.

Minh họa RLHF – Vũ khí đằng sau GPT

"Minh họa RLHF: Một bài viết từ HuggingFace blog được sửa đổi để phù hợp với độc giả Việt Nam. Tìm hiểu về Học tăng cường từ phản hồi của con người và mô hình ngôn ngữ trong việc tạo văn bản đa dạng và hấp dẫn."