MLM

« Quay trở lại Từ điển

MLM (Masked Language Modeling) là một phương pháp huấn luyện được sử dụng trong BERT. Phương pháp này thay thế 15% số từ bằng token mặt nạ #. Mô hình cần phải học cách khôi phục từ gốc để có thể đưa ra dự đoán chính xác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"MLM," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/mlm/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển