MLM

« Back to Glossary Index

MLM (Masked Language Modeling) là một phương pháp huấn luyện được sử dụng trong BERT. Phương pháp này thay thế 15% số từ bằng token mặt nạ #. Mô hình cần phải học cách khôi phục từ gốc để có thể đưa ra dự đoán chính xác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"MLM," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/mlm/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →