[NLP] Xử lý POS với thuật toán Conditional Random Fields

Trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hầu hết các mô hình cơ bản đều được xây dựng dựa trên phương pháp Bag of Words. Nhưng, các mô hình như vậy không thể xác định được các mối quan hệ về cú pháp giữa các từ. Ví dụ: với một mô hình … Đọc tiếp