Dạo một vòng Python

Dạo Một Vòng Python là cuốn sách giới thiệu nhanh về các thành phần thiết yếu của ngôn ngữ Python dành cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển.