pretrain

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là huấn luyện trước (đào tạo trước). Mô hình đã được huấn luyện trước đó với một bộ dữ liệu lớn hoặc với các phương pháp tối tân giúp giảm công sức huấn luyện mô hình từ đầu. Mô hình sau đó có thể được huấn luyện thêm để phù hợp với bộ dữ liệu thực tế hoặc sử dụng trực tiếp trong bài toán học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"pretrain," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/09/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/pretrain/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển