Overfitting

« Back to Glossary Index

Là hiện tượng mô hình ghi nhớ quá tốt dữ liệu huấn luyện và phụ thuộc vào nó, việc này khiến cho mô hình không thể tổng quát hóa các quy luật để hoạt động với dữ liệu chưa từng được chứng kiến.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Overfitting," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →