latent

« Back to Glossary Index

Ẩn, không quan sát được, trong deep learning, latent space là không gian tại đó dữ liệu được biểu diễn lại với các đặc trưng phục vụ cho các dự đoán của mô hình.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"latent," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 29/11/2022, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/latent/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →