Entropy

« Quay trở lại Từ điển

Entropy trong học máy và lý thuyết thông tin nói chung là thước đo tính ngẫu nhiên của thông tin đang được xử lý. Entropy càng cao, càng khó rút ra bất kỳ kết luận nào từ thông tin đó. Tung một đồng xu là một ví dụ về thông tin ngẫu nhiên, trong trường hợp này Entropy đạt cực đại bằng 1, không có kết luận nào giúp dự đoán được kết quả tung đồng xu.

« Quay trở lại Từ điển