cross-entropy

« Quay trở lại Từ điển

cross-entropy thể hiện sự sai khác giữa hai phân bố xác suất, thường được sử dụng trong bài toán phân loại nhiều nhãn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"cross-entropy," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/cross-entropy/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển