Ensemble

« Back to Glossary Index

Ensemble là khái niệm trong học máy, phương pháp này giúp cải thiện kết quả bằng cách sử dụng nhiều mô hình kết hợp với nhau để cùng giải quyết một vấn đề.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Ensemble," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ensemble/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →