Boosting

« Quay trở lại Từ điển

Boosting là một kỹ thuật ensemble có mục tiêu tạo ra một bộ phân lớp mạnh từ một số các bộ phân lớp yếu hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Boosting," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/boosting/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển