Dropout

« Quay trở lại Từ điển

Dropout là kỹ thuật được cấp bằng sáng chế bởi Google giúp hạn chế overfitting trong mạng nơ ron bằng cách tắt đi một số node ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dropout," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/dropout/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển