Dropout

« Back to Glossary Index

Dropout là kỹ thuật được cấp bằng sáng chế bởi Google giúp hạn chế overfitting trong mạng nơ ron bằng cách tắt đi một số node ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dropout," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/dropout/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →