Topic Modeling với Scikit Learn (Phần 1)

Topic Modeling là một kiểu mô hình thống kê giúp khai phá các chủ đề ẩn trong tập dữ liệu. Trong bài này, tôi sẽ không đi sâu vào giới thiệu về Topic Modeling, mà tôi sẽ giới thiệu thuật toán Latent Dirichlet Allocation (LDA) và Non-negative Matrix Factorization (NMF), những thuật toán phổ biến … Đọc tiếp