Seq2Seq

« Back to Glossary Index

Sequence to sequence – Từ chuỗi sang chuỗi. Thuật ngữ này chỉ một lớp các bài toán hoặc các kiến trúc mô hình có đầu vào và đầu ra là một chuỗi các phần tử.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Seq2Seq," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/08/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/seq2seq/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →