Attention mechanism

Một kỹ thuật để tăng hiệu quả mô hình trong bài toán seq2seq

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Attention mechanism," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/08/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/attention-mechanism/, Ngày truy cập: 20/04/2021.Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →