teacher

« Quay trở lại Từ điển

Đây là thuật ngữ được sử dụng trong Knowledge distillation. Đây là mạng lớn hơn, đã được huấn luyện, phân bố dữ liêu của nó sẽ được dùng làm mẫu để huấn luyện một mạng nhỏ hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"teacher," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/teacher/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển