SOTA

« Quay trở lại Từ điển

SOTA (State-of-the-art) là mức độ phát triển cao nhất của một công nghệ, một lĩnh vực khoa học, hoặc một thiết kế nào đó đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"SOTA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/sota/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển