Offline training

« Quay trở lại Từ điển
  • Offline training, còn được gọi là huấn luyện ngoại tuyến hay huấn luyện theo batch, xảy ra khi một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng.
  • Mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu, thường được chia thành nhiều batch (lô dữ liệu) nhỏ hơn.
  • Offline training thích hợp cho các ứng dụng không yêu cầu khả năng học tập thời gian thực, chẳng hạn như dịch máy, tổng hợp văn bản hoặc phân loại hình ảnh.
  • Đòi hỏi tài nguyên tính toán và lưu trữ nhiều hơn so với online training.
  • Offline training giúp mô hình học từ các mẫu dữ liệu cũ một cách ổn định hơn.
Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Offline training," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/04/2023, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/offline-training/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển