NSP

« Quay trở lại Từ điển

NSP là viết tắt của Next Sentence Prediction. Đây là cơ chế huấn luyện yêu cầu mô hình phải dự đoán xem hai câu bất kỳ có phải là hai câu liên tiếp trong một văn bản hay không.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NSP," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/nsp/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển