LSTM

« Back to Glossary Index

Viết tắt của Long-short term memory, là một kiến trúc mạng nơ ron hồi quy nhân tạo được sử dụng trong deep learning. Không giống như các mạng truyền thẳng tiêu chuẩn, LSTM có các kết nối phản hồi. Nó không chỉ có khả năng xử lý các điểm dữ liệu đơn lẻ mà còn xử lý toàn bộ chuỗi dữ liệu mà không gặp phải vấn đề vanishing gradient.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"LSTM," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/lstm/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →