IOB

« Back to Glossary Index

BIO hoặc IOB (viết tắt của I – inside (bên trong), O – outside (bên ngoài), B – beginning (bắt đầu)) là định dạng phổ biến để gắn nhãn các token trong một bài toán phân tích thành phần câu, văn bản.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"IOB," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/iob/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →