BIO

« Quay trở lại Từ điển

BIO hoặc IOB (viết tắt của I – inside (bên trong), O – outside (bên ngoài), B – beginning (bắt đầu)) là định dạng phổ biến để gắn nhãn các token trong một bài toán phân tích thành phần câu, văn bản.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"BIO," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/bio/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển