GPU

« Quay trở lại Từ điển

GPU là viết tắt của Graphics Processing Unit  bộ xử lý chuyên dụng nhận nhiệm vụ tăng tốc, xử lý đồ họa cho bộ xử lý trung tâm CPU.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"GPU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/gpu/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển