GIT

« Quay trở lại Từ điển

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán. Nhờ Git, việc quản lý code và làm việc nhóm của Nhà phát triển phần mềm trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"GIT," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/git/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển