generator

« Back to Glossary Index

Một khái niệm trong mạng GAN, bộ sinh có vai trò sinh ra các mẫu giả tuân theo phân bố xác xuất mà nó học được từ dữ liệu thực tế.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"generator," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/09/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/generator/, Ngày truy cập: 02/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →