Framework

« Quay trở lại Từ điển

Trong lập trình, framework là một “bộ khung” chứa các thư viện thực hiện các chức năng cơ bản cho một nhiệm vụ lập trình cụ thể. Sử dụng framework giúp tăng tốc và chuẩn hóa quá trình lập trình.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Framework," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/framework/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển