Framework

« Back to Glossary Index

Trong lập trình, framework là một “bộ khung” chứa các thư viện thực hiện các chức năng cơ bản cho một nhiệm vụ lập trình cụ thể. Sử dụng framework giúp tăng tốc và chuẩn hóa quá trình lập trình.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Framework," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/framework/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →