discriminator

« Quay trở lại Từ điển

Là một khái niệm được sử dụng trong GAN. Đây là mạng có nhiệm vụ phát hiện xem một ví dụ được lấy từ dữ liệu huấn luyện hay được sinh ra từ mạng sinh của GAN.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"discriminator," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/discriminator/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển