CUDA

« Quay trở lại Từ điển

CUDA viết tắt cho Compute Unified Device Architecture là nền tảng phát triển bởi NVIDIA bao gồm driver cho phần cứng, API và các thư viện tối ưu tính toán trên GPU.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CUDA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 29/08/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/cuda/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển